Pienter op pad met Jop en Jet

Verrijkingsmateriaal voor kleuters

kleurig geregeldkleurig geregeld kleurig geregeld.jop en jet

 

 

 
Home
 
 
pienter op pad met jop en jet
 

jop en jet

ISBN 978-90-823522-1-4

Prijs:136,70 euro,
excl. 9% BTW + verzendkosten volgens TNT
jop en jet
Leeskaart

jop en jet
Verwerkingsblad

jop en jet
Werkkaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pienter op pad met Jop en Jet

"Pienter op pad met Jop en Jet " bestaat uit een stevige map met daarin vier didactische componenten.
Het lespakket "Pienter op pad met Jop en Jet " is verrijkingsmateriaal voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. "Pienter op pad met Jop en Jet " is een lees- en werkserie voor kleuters die kunnen lezen op niveau AVI M3-E3 en bovendien beschikken over een redelijke leeservaring. Hoofdpersonen in de leesserie is de tweeling Jop en Jet.

De leesserie bestaat uit:

1. Een set met 15 gelamineerde leeskaarten. 

2. Een set met 15 leesverwerkingskaarten, geschikt om te kopiëren (het materiaal kan eenvoudig vergroot worden naar A-3 formaat). 

3. Dezelfde 15 leesverwerkingskaarten op cd-rom voor die leerlingen die moeite hebben met schrijven. De kaarten staan in formulierenvorm op cd-rom en kunnen ingevuld worden op de computer. 

4. De werkserie met 60 lessen voor slimme kleuters op gelamineerde kaarten. Een set met acht kopieerkaarten die horen bij de werkserie.

Uiteraard treft u in de map ook de handleiding aan.

De lees- en verwerkingskaarten

Leerlingen kunnen eenmaal per week aan de slag met een lees- en leesverwerkingskaart. Daarnaast kunnen zij eveneens een of meerdere malen per week een opdrachtkaart uit de werkreeks maken.
Aanvullend op de materialen is er een handleiding voor de groepsleerkracht waarin uitleg gegeven wordt over het herkennen van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong en de manier waarop het materiaal in de groep kan worden ingezet.

De lees(verwerkings)kaarten.


De leeskaarten zijn bedoeld voor leerlingen die het lezen beheersen op ongeveer AVI M3-E3. De verwerkingskaarten zijn nadrukkelijk gericht op de cognitieve ontwikkeling en vragen minder van het handelend leren. Juist voor het handelend leren zijn is de werkreeks ontwikkeld.

De leeskaarten set bestaat uit vijftien korte verhaaltjes. Het materiaal is zwaar gelamineerd zodat het niet te lijden heeft onder kleine kleuterhandjes. Hoofdpersonen in de verhaaltjes zijn Bas en Toek. Alle verhaaltjes worden geïllustreerd met drie plaatjes. Uit de plaatjes is duidelijk de kern van de verhaaltjes af te leiden.

Bij ieder verhaaltje hoort een verwerkingskaart. Deze zijn afgedrukt op stevig karton. Het is de bedoeling dat u deze kaart zelf kopieert voor de leerling die ermee aan de slag gaat.
De verwerkingskaarten zijn niet gelamineerd om een zo scherp mogelijke kopie te kunnen maken. U kunt de kaarten vrij eenvoudig ook vergroot kopiëren (dus op A-3 formaat) voor leerlingen die nog niet toe zijn aan de relatief beperkte werkruimte die een A-4 formaat met zich meebrengt.

Op de verwerkingskaarten zijn open verwerkingsvragen opgenomen. De leerling die kan lezen kan de vragen zelfstandig beantwoorden. Voor de meer gevorderde lezer zullen deze verwerkingsvragen een uitdaging vormen. Voor de beginnende lezer zijn de vragen te moeilijk om zelfstandig te verwerken. Zij hebben daarbij gerichte begeleiding nodig. Voor die leerlingen geldt dat een mondelinge verwerking in de vorm van een leergesprekje heel uitdagend is.

Voor die leerlingen die wel kunnen lezen en typen, maar nog niet de motorische vaardigheden hebben om te schrijven, is een cd bijgevoegd. Hierop staan de verwerkingsbladen in formuliervorm. Op de computer kunnen die leerlingen de verwerkingsbladen invullen.

Naast de verwerkingsvragen is er bij ieder verhaaltje steeds een opdracht die het leesproces als zodanig vaak centraal stellen. Deze opdrachten zijn gericht op letter- en woordherkenning, klankherkenning et cetera. Voor de meer gevorderde lezers zullen deze opdrachten relatief eenvoudig zijn. Voor de beginnende lezer is hierin voldoende uitdaging te vinden.
Om te zorgen dat de slimme kleuter niet geïsoleerd wordt van de groep is het goed om te kijken welke kinderen in de groep nog meer aan lezen toe zijn of zelfs al kunnen lezen.
De leerkracht kan met deze leerlingen een keer per week tijdens het zelfstandig werken gericht aan de slag. Daarbij kan gezocht worden naar een evenwicht tussen zelfstandig en begeleid lezen en zelfstandig en begeleid de vragen beantwoorden.
Hoe die balans precies uitvalt hangt sterk af van de lees- en schrijfvaardigheid van de leerlingen in het leesgroepje. Het is goed mogelijk dat de leerlingen de verwerkingsvragen gezamenlijk maken. De vragen zijn geen toets op het gelezen materiaal, maar vormen veeleer de aanleiding tot een verdiepend kringgesprek over het onderwerp binnen het verhaaltje.
Vanuit dat perspectief staat daarom de leesbeleving bij deze verwerkingsvragen centraal en kunnen diverse thema’s op het gebied van wereldverkenning worden uitgediept.
In veel gevallen zijn de antwoorden op de verwerkingsvragen niet rechtstreeks uit de tekst te halen, maar gaat het om de interpretatie van de tekst in combinatie met de illustraties of wordt er een beroep gedaan op het voorstellingsvermogen van het kind. Globaal wordt aandacht besteed aan de navolgende leerdoelen:

    • Kunnen lezen van een eenvoudige tekst. Kunnen benoemen van de kernbegrippen uit de tekst.Betekenis kunnen verlenen aan gebeurtenissen in de tekst in relatie tot de eigen belevingswereld.
    • Kunnen herkennen en benoemen van emoties.

    Volgende bladzijde

    jop en jet