kleurig geregeld
 

piep voelt zich. piep voelt zich. piep voelt zich piep voelt zich piep voelt zich

 
  Home
   
 

 10 emotieboekjes gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling:
Pienter op pad met emoties: "P
iep voelt zich...".emotieboekjes
ISBN 978-90-823522-3-8

135,00 euro excl.6 % BTW en verzendkosten volgens TNT


emotieboekjes

emotieboekjes

ISBN978-90-823522-2-1

Leesniveau: AVI M3-E3


  De sociaal emotionele ontwikkeling.

De sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong is een veel besproken onderwerp. Van slimme kleuters wordt gezien dat zij cognitief verder zijn dan hun leeftijdgenootjes. Hun sociaal-emotionele functioneren wordt door ouders en leerkrachten soms als zwak beoordeeld. In veel gevallen blijkt dit niet direct zo te zijn. Wel lijken er omstandigheden te zijn waardoor de slimme kleuter zich op dit terrein minder handig kan opstellen. Slimme kleuters voelen zich vaak niet begrepen door hun leeftijdgenootjes. De 'klik' die er moet zijn om samen te kunnen werken en spelen lijkt te ontbreken door een verschil in ontwikkelingsniveau.

Pienter op pad met emoties: "Piep voelt zich ..." is verrijkingsmateriaal dat speciaal ontwikkeld is om gedegen aandacht te kunnen besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van slimme kleuters, zonder dat er sprake hoeft te zijn van disfunctioneren of een verstoorde ontwikkeling.

Het materiaal bestaat uit twee stevige mappen in A-4 formaat en een volledig uitgewerkte handleiding. Alle verhaalbladen en werkopdrachten zijn gedrukt op 160 grams papier en zwaar gelamineerd. Zo is het materiaal gemakkelijk te kopieren en schoon te maken.

In elke map zijn vijf lespakketten opgenomen die u in uw groep kunt inzetten. Elk lespakket is één thema. Elk thema begint met een geïllustreerd verhaaltje dat door beginnende lezers met enige leeservaring zélf gelezen kan worden. In het verhaaltje zijn steeds vier denkmomenten opgenomen. De denkmomenten spelen in op de leesbeleving van de leerling. Ze zijn aanleiding om met een groepje leerlingen te praten over hun emoties, hun beleving van sociale situaties en zetten aan tot oplossingsgericht handelen in een sociale context. Bij elk thema horen vier verwerkingslessen. De opdrachten zijn vooral gericht op expressie en sluiten aan bij activiteiten die in het reguliere onderwijs in groep 1-2 worden ontplooid.

Hoewel het materiaal heel geschikt is om in een leergroepje voor slimme kleuters te gebruiken, is het zo ontwikkeld dat het in elke kleutergroep gebruikt kan worden en rekening houdt met de mogelijkheden van leerkrachten.

Deel 1 is gericht op sociaal functioneren:
pesten, anders zijn, elkaar niet begrijpen, vrienden maken, samenwerken.

Deel 2 is gericht op de emotionele ontwikkeling:
boos zijn, blij zijn, verdrietig zijn, bang zijn, faalangst.

De complete afgedrukte en gelamineerde serie inclusief de handleiding kost 135,00 euro(excl. 6%BTW ) + de verzendkosten volgens TNT.

Het is ook mogelijk om slechts 1 van de delen te bestellen.
Per los boek+ de handleiding voor de betreffende 5 thema's zijn de kosten 70,00 euro (exc.6% BTW) + verzendkosten volgens TNT tarieven per pakket.

De complete serie op een cd zodat u deze onbeperkt zelf kunt printen kost 100 euro.