kleurig geregeld

 

 

bas en toek piep(jonge lezers) jop en jet

 
  

 
 
 
Pienter op pad

pienter op pad met jop en jet 
 

Verrijkingsmaterialen voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.

Onafhankelijk of kinderen met ontwikkelingsvoorsprong op latere leeftijd ook positief op hoogbegaafdheid getest worden, moeten ze wellicht in hun huidig getoonde ontwikkeling gesteund worden en hebben vaak speciale lespakketten en materiaal nodig.

Onze lespakketten zijn speciaal op deze groep kinderen gericht. Het is een mogelijkheid om kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong in hun ontwikkeling te steunen en heeft naast een lespakket met verschillende verhaaltjes en bijpassende illustraties ook verschillende verrijkingstaken. Elke opdracht begint met het lezen van een verhaaltje. Hierbij zijn de zinnen kort gehouden en de eenvoudige woorden gekozen (AVI M3-E3 ). De verrijkingstaken bevatten verschillende opdrachten rond het denken, praten en schrijven. Voor die kinderen, die nog niet in staat zijn te schrijven maar wellicht intellectueel slim genoeg zijn, zijn de verwerkingsbladen in formuliervorm op cd gezet.
De bedoeling van dit lespakket is verder, dat het iets kan verrichten om de verschillen tussen kinderen niet meer als hinderpaal te ervaren maar ervoor te zorgen dat iedereen volgens zijn potentieel de nodige steun krijgt.

Vivian van Gerven en Marieke Lambermont

Bemmel, maart 2015

Vivian van Gerven Marieke Lambermont

Op aanvraag kunt u van ons per e-mail een try-out set van al onze pakketten ontvangen.

 

Piep(jonge lezers)
  ISBN 978-90-823522-0-7
 
  AVI M3-E3
 Prijs:140,00 euro,
excl. 6% BTW + verzendkosten volgens TNT
Lees meer.

 


Pienter op pad

ISBN 978-90-816911-9-2

AVI M3-E3
Prijs:130,00 euro,
excl. 6% BTW+verzendkosten volgens TNT

Lees meer...

jop en jet
ISBN 978-90-823522-1-4

AVI M3-E3
Prijs 140,00 euro excl. 6 % BTW + verzendkosten volgens TNT
Lees meer.

 

 


 

Piep voelt zich
Pienter op pad met emoties:
"Piep voelt zich...)
ISBN 978-90-823522-3-8

135,00 euro excl. 6 % BTW + verzendkosten volgens TNT
Lees meer

Hetzelfde pakket emotieboekjes is op cd rom verkrijgbaar:

piep voelt zich

ISBN978-90-823522-2-1

100,00 euro excl. 6% BTW + verzendkosten volgens TNT
Lees meer